Logo: Bechem Lubrication TechnologyLogo: Bechem Lubrication Technology
zh
咨询
减磨涂层

BECHEM AFC Solvent PMA

SKU Nr. 10000830 / 6700012
稀释剂

BECHEM AFC Solvent PMA一种用于粘合涂料的快速干燥稀释剂。

请使用您的用户数据登录,以获取所有技术数据表。 立即登录

产品说明

行业
汽车工业
应用

  • 粘结涂层的薄化
  • 控制涂层的应用、干燥时间和膜厚
  • 涂层设备的清洁
特性

  • 特征性气味
  • 快速干燥


典型特征

闪点
45,5 °C
颜色/外形
无色
产品被添加到请求列表中
咨询